Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: THD Holdings
Thị giá trên 100.000 đồng, ThaiHoldings (THD) chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Tuệ Lâm
05/12/2020
Thị giá trên 100.000 đồng, ThaiHoldings (THD) chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Sau khi mua thành công, THD sẽ nắm 66% vốn của Thaigroup và trở thành Công ty mẹ của Tập đoàn này. Trong khi trước đó, Thaigroup là Công ty mẹ của THD trước đây, và chỉ mới thoái sạch vốn tại THD trong năm 2019