Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: thâm nhập lĩnh vực tài chính
Bamboo Capital gia nhập lĩnh vực tài chính
Quỳnh Hoa
16/08/2021
Bamboo Capital gia nhập lĩnh vực tài chính
Nguồn tin từ BCG cho biết, Công ty đã đạt được thỏa thuận thu xếp vốn từ các đối tác nước ngoài với quy mô 200 triệu USD thông qua đơn vị tư vấn KPMG Singapore