Logo
Hiển thị 4 kết quả cho tag: TCH
TCH đuối dần
Quỳnh Hoa
01/08/2021
TCH đuối dần
Trong bối cảnh lợi nhuận không tăng trưởng, các cổ đông và nhà đầu tư của TCH năm nay sẽ phải chấp nhận áp lực pha loãng, suy giảm hiệu quả sử dụng vốn.
TCH ngày càng đánh mất niềm tin nơi cổ đông
Quỳnh Hoa
14/05/2021
TCH ngày càng đánh mất niềm tin nơi cổ đông
Ngày 15/5, Công ty tổ chức đại hội cổ đông nhưng nhiều cổ đông phản ánh, họ không thể truy cập được vào tài liệu đại hội do lỗi trang web của Công ty.
Tài chính Hoàng Huy khởi công Dự án quy mô 5.000 tỷ đồng
Quỳnh Hoa
11/05/2021
Tài chính Hoàng Huy khởi công Dự án quy mô 5.000 tỷ đồng
Sáng 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH) tổ chức Lễ khởi công đầu tư xây dựng 3 tòa nhà hỗn hợp Dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân,…
TCH có gì mà sắc xanh bao phủ?
Quỳnh Hoa
07/04/2021
TCH có gì mà sắc xanh bao phủ?
Thông tin được cho là có ảnh hưởng đáng kể khi Dự án Hoàng Huy Commerce đang được các môi giới nhận đơn đặt hàng của các nhà đầu tư.