Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: tài khoản đầu tư chứng khoán
VinaCapital: 3 ngành có triển vọng đầu tư
Nguyễn Hương
11/02/2022
VinaCapital: 3 ngành có triển vọng đầu tư
Trong 18 tháng qua, số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán mở mới rất lớn. Song, tỷ lệ người Việt Nam đầu tư trên thị trường vẫn là con số khiêm tốn so với quy mô dân số.