Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: SJD
Tổng Sông Đà bị công ty con tố “om” tiền
Quỳnh Hoa
26/12/2021
Tổng Sông Đà bị công ty con tố “om” tiền
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của SJD, tính tới 30/9/2021, tổng số tiền phải thu từ Tổng công ty Sông Đà là 655,15 tỷ đồng, tăng hơn 48 tỷ đồng so với đầu năm.