Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: PVX
PVX thua lỗ triền miên
Tuệ Lâm
08/02/2021
PVX thua lỗ triền miên
Tính tới thời điểm 31/12/2020, lỗ luỹ kế của PVX gần 4.050 tỷ đồng, vượt vốn góp chủ sở hữu. Tổng tài sản của PVX 8.087 tỷ đồng, giảm 16% so với số dư đầu năm, trong đó khoản phải thu giảm 8% xuống còn 2.849 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 20% xuống còn…