Logo
Hiển thị 2 kết quả cho tag: phát hành trái phiếu riêng lẻ
Kỳ vọng thị trường thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Khôi Nguyên
31/01/2021
Kỳ vọng thị trường thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Dự kiến trong năm 2021 thị trường thứ cấp giao dịch trái phiếu riêng lẻ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ ra đời.
Nghị định 153: Những điểm mới về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Khôi Nguyên
31/01/2021
Nghị định 153: Những điểm mới về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.