Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: PGS
ĐHĐCĐ PV GAS: kế hoạch lãi hơn 7.000 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều năm
Cát Tiên
19/04/2021
ĐHĐCĐ PV GAS: kế hoạch lãi hơn 7.000 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều năm
GAS lên kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất là 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 7.036 tỷ đồng, giảm 12% - con số thấp nhất trong kết quả 5 năm trở lại đây.