Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: NovaHills
Novaland:  Lãi sau thuế gần 3.900 tỷ đồng vượt kế hoạch, nhận giải ngân hơn 30.500 tỷ đồng trong năm 2020
Cát Tiên
01/02/2021
Novaland: Lãi sau thuế gần 3.900 tỷ đồng vượt kế hoạch, nhận giải ngân hơn 30.500 tỷ đồng trong năm 2020
năm 2020, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng 30.512 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án