Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Nova Final Solution
Nova Final Solution chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu
Quỳnh Hoa
23/12/2022
Nova Final Solution chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu
Đây là mã Nova Final Solution.Bond 2019. Số tiền phải thanh toán là 35,6 tỷ đồng. Lý do Công ty đưa ra là chưa thu xếp được nguồn thanh toán.