Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: nội chiến
HBC khẳng định với HOSE nghị quyết HĐQT hợp lệ, luật sư Trương Thanh Đức bình luận gì?
Quỳnh Hoa
08/01/2023
HBC khẳng định với HOSE nghị quyết HĐQT hợp lệ, luật sư Trương Thanh Đức bình luận gì?
Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật Anvi phân tích: Việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai ngay trong ngày 31/12/2022 là không phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.