Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: nhiệt điện Phả Lại
Nhiệt điện Phả Lại chia cổ tức kỷ lục gần 59%,
Khôi Nguyên
07/04/2021
Nhiệt điện Phả Lại chia cổ tức kỷ lục gần 59%,
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 tổng...