Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Nguồn cung đất công nghiệp mới
Nửa đầu năm, hàng chục dự án Khu công nghiệp được phê duyệt
Trần Việt
24/07/2021
Nửa đầu năm, hàng chục dự án Khu công nghiệp được phê duyệt
6 tháng đầu năm 2021, sản lượng công nghiệp tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020, với hàng chục dự án KCN tại 13 tỉnh, thành phố đã được phê duyệt.