Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: ngành dược phẩm
Năm 2021, IMP đặt kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng
Cát Tiên
27/02/2021
Năm 2021, IMP đặt kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng
Năm 2021 Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu đạt 1.530 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 10,7% so với doanh thu đạt được năm 2020. Kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng, tăng 13,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2020