Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: nâng hạng
Mirae Asset: VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.000 đến 1.400 điểm
Quỳnh Hoa
06/03/2021
Mirae Asset: VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.000 đến 1.400 điểm
So sánh tương quan với các thị trường trên thế giới và thị trường trong khu vực, thị trường Việt Nam đang được giao dịch ở mức P/E tương đối thấp mặc dù có mức ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) và tăng trưởng EPS cao hơn.