Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Nam Kim
Thép Nam Kim (NKG) lãi ròng quý 2 khủng 848 tỷ đồng, gấp 49 lần cùng kỳ
Tuệ Lâm
15/07/2021
Thép Nam Kim (NKG) lãi ròng quý 2 khủng 848 tỷ đồng, gấp 49 lần cùng kỳ
Trong quý 2/2021, Nam Kim (NKG) ghi nhận doanh thu thuần hơn 7.016 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ. Trong đó, hơn 3,793 tỷ đồng doanh thu mảng xuất khẩu, tăng 387% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng mạnh lên 18,6%, trong khi quý 2/2020 chỉ 4,6% nhờ xuất khẩu hàng tới…