Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: MPC
Thủy sản Minh Phú (MPC): Hải quan Mỹ kết luận không tìm được bằng chứng MPC nhập tôm Ấn Độ bán vào Mỹ
Cát Tiên
17/02/2021
Thủy sản Minh Phú (MPC): Hải quan Mỹ kết luận không tìm được bằng chứng MPC nhập tôm Ấn Độ bán vào Mỹ
Minh Phú tiếp tục được xuất khẩu tôm đông lạnh vào Hoa Kỳ mà không phải chịu thêm thuế chống phá giá áp dụng cho tôm Ấn Độ hay bất kỳ loại thuế chống phá giá nào khác, đồng thời, Minh Phú cũng được hoàn lại các khoản thuế chống phá giá mà MPC đã…