Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: MML
Masan Meatlife (MML) phát hành  ESOP giá 10.000 đồng cho 23 người lao động, thị giá 65.500 đồng/cp
Cát Tiên
15/07/2021
Masan Meatlife (MML) phát hành ESOP giá 10.000 đồng cho 23 người lao động, thị giá 65.500 đồng/cp
CTCP Masan Meatlife (mã chứng khoán MML) dự kiến phát hành tối đa 280.000 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.