Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: miễn dịch cộng đồng
Chờ đạt miễn dịch cộng đồng mới khôi phục kinh tế, nhiều công ty có thể sẽ phá sản
Nguyễn Hương
20/07/2021
Chờ đạt miễn dịch cộng đồng mới khôi phục kinh tế, nhiều công ty có thể sẽ phá sản
Nếu Việt Nam chờ để đạt miễn dịch cộng đồng trước khi khôi phục kinh tế, thì những tháng quý giá sẽ mất đi và nhiều công ty có thể sẽ phá sản