Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: MCM
Công ty mẹ GTN lên kế hoạch “sáp nhập ngược “vào công ty con VLC
Tuệ Lâm
01/03/2021
Công ty mẹ GTN lên kế hoạch “sáp nhập ngược “vào công ty con VLC
Hiện GTNFoods đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 74,49% vốn điều lệ VLC , tương đương hơn 47 triệu cổ phiếu, còn lại các cổ đông khác. Như vậy, nếu khi ĐHCĐ thông qua tờ trình sáp nhập, thì công ty mẹ GTN sẽ chính thức sáp nhập vào công ty con VLC và…