Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: MCG
MCG: Chủ tịch cam kết cho vay tài chính để Công ty hoạt động liên tục
Thu Uyen
31/08/2021
MCG: Chủ tịch cam kết cho vay tài chính để Công ty hoạt động liên tục
Liên quan đến việc yếu tố nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, MCG cho biết Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Ngọc Bình đồng thời là cổ đông lớn cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính bằng cách cho vay tài chính để Công ty tiếp tục hoạt động.