Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: margin dư nợ margin
Nghịch lý dư nợ cho vay margin tăng, nhà đầu tư cá nhân rút ròng
Thang Nguyen
06/03/2022
Nghịch lý dư nợ cho vay margin tăng, nhà đầu tư cá nhân rút ròng
Tốc độ tăng trưởng của nhà đầu tư mới trong năm 2021 là rất mạnh nhưng số dư tiền gửi của nhà đầu tư mới trên mỗi tài khoản tăng thêm chỉ khoảng vài triệu đồng.