Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Mảng tự doanh
VPS mở rộng tư vấn đầu tư nhưng bản thân lại lỗ tự doanh
Thang Nguyen
23/07/2021
VPS mở rộng tư vấn đầu tư nhưng bản thân lại lỗ tự doanh
Trong quý 2, CTCP Chứng khoán VPS báo lỗ mảng tự doanh khi chi phí tự doanh tăng mạnh.