Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Louis Land
“Tay to” cũng lỗ vì chứng khoán
Thu Uyen
13/11/2021
“Tay to” cũng lỗ vì chứng khoán
Không ít nhà đầu tư tổ chức mới đã tìm kiếm và thu lãi lớn từ chứng khoán. Tuy nhiên, giai đoạn điều chỉnh hồi quý III/2021 khiến nhiều bên phải trích dự phòng đầu tư hoặc cắt lỗ.