Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: lợi nhuận VIB
Chán “in giấy”, cổ đông VIB bác kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10%
Thu Uyen
22/11/2021
Chán “in giấy”, cổ đông VIB bác kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10%
Cổ đông VIB chỉ thông qua việc hủy phương án chào bán tối đa 46,6 triệu cổ phiếu, còn đề xuất tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10% không được chấp thuận do tỷ lệ tán thành chỉ đạt 40,7%.