Logo
Hiển thị 3 kết quả cho tag: lợi nhuận bán niên
Tracodi (TCD): Lợi nhuận sau thuế quý 2 gấp 5,5 lần cùng kỳ, 6 tháng đạt 234 tỷ đồng
Quỳnh Hoa
31/07/2021
Tracodi (TCD): Lợi nhuận sau thuế quý 2 gấp 5,5 lần cùng kỳ, 6 tháng đạt 234 tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 1.730,9 tỷ đồng và 234 tỷ đồng.
Giải mã lợi nhuận bán niên tăng trưởng 38% của Traphaco
Quỳnh Hoa
05/07/2021
Giải mã lợi nhuận bán niên tăng trưởng 38% của Traphaco
Nội lực hay nói đúng hơn là nguồn nhân lực nhiệt huyết, sức mạnh văn hóa doanh nghiệp chính là các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở Traphaco.
6 tháng, TNG ước đạt 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25% so với cùng kỳ
Quỳnh Hoa
03/07/2021
6 tháng, TNG ước đạt 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25% so với cùng kỳ
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 2.366 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 104% kế hoạch bán niên và tăng 29% so với cùng kỳ 2020. Ước lợi nhuận lũy kế 6 tháng của TNG đạt 80 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.