Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: lợi nhuận 6 tháng đầu năm
Đại dịch không ngăn được ngân hàng thu lãi lớn
Phan Vinh
06/08/2021
Đại dịch không ngăn được ngân hàng thu lãi lớn
Tổng lợi nhuận trước thuế của 28 ngân hàng đã công bố Báo cáo Tài chính quý 2/2021 đạt hơn 47,062 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước