Logo
Hiển thị 2 kết quả cho tag: LNG
PV GAS: LNST 9 tháng đi ngang với 6.220 tỷ đồng
Thang Nguyen
11/10/2021
PV GAS: LNST 9 tháng đi ngang với 6.220 tỷ đồng
Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35-40% đối với LPG và 30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4, do nhiều khách hàng dừng/giảm sản xuất, kinh doanh.
ĐHĐCĐ PV GAS: kế hoạch lãi hơn 7.000 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều năm
Cát Tiên
19/04/2021
ĐHĐCĐ PV GAS: kế hoạch lãi hơn 7.000 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều năm
GAS lên kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất là 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 7.036 tỷ đồng, giảm 12% - con số thấp nhất trong kết quả 5 năm trở lại đây.