Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: LHG
Long Hậu (LHG) tái bổ nhiệm ông Trần Hồng Sơn giữ chức Tổng giám đốc thêm 3 năm
Tuệ Lâm
08/03/2021
Long Hậu (LHG) tái bổ nhiệm ông Trần Hồng Sơn giữ chức Tổng giám đốc thêm 3 năm
Công ty cổ phần Long Hậu (Mã chứng khoán: LHG) thông báo tái bổ nhiệm Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 3 năm từ năm 2021 đến 2024, kể từ ngày 5/3/2021 và báo cáo đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sắp tới.