Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Lại Minh Hậu
HTP và bóng dáng thương vụ niêm yết cửa sau
Thu Uyen
23/02/2022
HTP và bóng dáng thương vụ niêm yết cửa sau
Theo nội dung các tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (diễn ra vào ngày 22/12/2021), HTP dự kiến sẽ chào bán 91,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 56,5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp