Logo
Hiển thị 3 kết quả cho tag: KIDO
KIDO (KDC) mở chuỗi F&B Chuk Chuk, tham vọng 1.000 cửa hàng đến năm 2025
Tuệ Lâm
07/06/2021
KIDO (KDC) mở chuỗi F&B Chuk Chuk, tham vọng 1.000 cửa hàng đến năm 2025
Trong 1-2 tháng tới, chuỗi cửa hàng Chuk Chuk sẽ có 11 điểm bán tập trung tại TP.HCM. Kido đặt mục tiêu mở 58 cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và có lãi ngay trong năm 2021 và mục tiêu 1.000 cửa hàng vào năm 2025.
ĐHCĐ Tường An: phát hành cổ đông giá 40.000 đồng/cp, ESOP giá 15.000 đồng/cp
Tuệ Lâm
27/02/2021
ĐHCĐ Tường An: phát hành cổ đông giá 40.000 đồng/cp, ESOP giá 15.000 đồng/cp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) đã thông qua phương án chào bán gần 17 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 40.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá hiện tại đang ở mức 47.600 đồng/cp.
Liên doanh KIDO-Vinamilk: vốn ban đầu 400 tỷ đồng, dự tháng 4/2021 tung hàng
Tuệ Lâm
05/02/2021
Liên doanh KIDO-Vinamilk: vốn ban đầu 400 tỷ đồng, dự tháng 4/2021 tung hàng
Tổng vốn đầu tư ban đầu của liên doanh là 400 tỷ đồng, trong đó KIDO góp 196 tỷ đồng, tương ứng 49% vốn, còn Vinamilk góp 204 tỷ đồng, tương đương 51% vốn.