Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: khoản phải thu
Thương mại dịch vụ Tràng Thi (T12) chào bán cổ phiếu tăng vốn gấp 4 lần
Tuệ Lâm
08/02/2021
Thương mại dịch vụ Tràng Thi (T12) chào bán cổ phiếu tăng vốn gấp 4 lần
Giá phát hành là 30.000 đồng/cp, tương ứng với lượng vốn cần huy động 1.215 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu T12 đang có giá 61.200 đồng/cp và gần như không có thanh khoản.