Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: kết quả kinh doanh 6 tháng
HSC đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 87% so với cùng kỳ
Thang Nguyen
20/07/2021
HSC đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 87% so với cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 754 tỷ đồng, tăng mạnh 140% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời hoàn thành 63% kế hoạch cả năm 2021.