Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: IMF
Ông Nguyễn Xuân Thành: có thể nghĩ đến kịch bản kinh tế lạc quan năm 2021
Tuệ Lâm
01/02/2021
Ông Nguyễn Xuân Thành: có thể nghĩ đến kịch bản kinh tế lạc quan năm 2021
Để đảm bảo kịch bản kinh tế lạc quan tăng trưởng 6,5% - 6,7% trong năm 2021, Việt Nam cần phục hồi lại sức mua của thị trường trong nước, phục hồi đầu tư doanh nghiệp tư nhân và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Song song đó, Việt Nam phải…