Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: IEA
Than ngoại lập đỉnh, than nội đủng đỉnh
Thang Nguyen
21/10/2021
Than ngoại lập đỉnh, than nội đủng đỉnh
Theo ghi nhận của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nhu cầu than toàn cầu trong 9 tháng năm 2021 mặc dù chỉ tăng 4,5% YoY sau khi giảm 5% YoY trong năm 2020, nhưng giá than trung bình thế giới đã tăng mạnh 110% so với cùng kỳ và 75% so với đầu…