Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: huỷ phương án phát hành
Đất Xanh Group huỷ phương án hành riêng lẻ
Thu Uyen
29/11/2021
Đất Xanh Group huỷ phương án hành riêng lẻ
Sáng ngày 29/11, Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông qua quyết định dừng phương án phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021.