Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: hoãn nợ
Doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được giãn nợ gốc, lãi vay
Quỳnh Hoa
12/03/2023
Doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được giãn nợ gốc, lãi vay
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 33, có hiệu lực từ ngày 11/3, về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản