Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: HĐQT
Cổ đông Hàn Quốc tiến sâu vào Traphaco, nắm ghế chủ tịch
Quỳnh Hoa
07/04/2021
Cổ đông Hàn Quốc tiến sâu vào Traphaco, nắm ghế chủ tịch
Ông Chung Ji Kwang, sinh ngày 21/6/1974 người Hàn Quốc đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng quản trị Traphaco nhiệm kỳ 2021-2025.