Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Hà An
Công ty con của Đất Xanh vi phạm cam kết trái phiếu
Quỳnh Hoa
02/01/2023
Công ty con của Đất Xanh vi phạm cam kết trái phiếu
Kết quả ra soát của VNDirect cho thấy, Công ty Hà An đã sử dụng 719 tỷ đồng tiền từ tài khoản chuyên chi mà chưa có chứng từ chứng minh sự phù hợp với các cam kết liên quan đến các tài khoản theo điều khoản và điều kiện trái phiếu đã phát hành.