Logo
Hiển thị 3 kết quả cho tag: GTN
Cổ đông Vilico kêu thiệt với tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu GTN
Quỳnh Hoa
20/03/2021
Cổ đông Vilico kêu thiệt với tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu GTN
Với hơn 82,4% cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, phương án nhận sáp nhập GTNFood đã được Đại hội đồng cổ đông Vilico thông qua, nhưng vẫn có gần 17,6% cổ phiếu có quyền biểu không tán thành và có nhiều ý kiến thắc mắc của cổ đông về thương vụ "mẹ nhập…
Chốt kịch bản GTN về một nhà với VLC
Quỳnh Hoa
14/03/2021
Chốt kịch bản GTN về một nhà với VLC
Cổ đông đang sở hữu 1.6 cổ phiếu CTCP GTNFoods (mã GTN) sẽ được đổi lấy 1 cổ phiếu Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, mã VLC). Sau khi sáp nhập thành công, GTN sẽ chấm dứt sự tồn tại trên HOSE.
Công ty mẹ GTN lên kế hoạch “sáp nhập ngược “vào công ty con VLC
Tuệ Lâm
01/03/2021
Công ty mẹ GTN lên kế hoạch “sáp nhập ngược “vào công ty con VLC
Hiện GTNFoods đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 74,49% vốn điều lệ VLC , tương đương hơn 47 triệu cổ phiếu, còn lại các cổ đông khác. Như vậy, nếu khi ĐHCĐ thông qua tờ trình sáp nhập, thì công ty mẹ GTN sẽ chính thức sáp nhập vào công ty con VLC và…