Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: gói kích cầu
Kế hoạch phục hồi kinh tế, động lực của TTCK tháng 11
Quỳnh Hoa
07/11/2021
Kế hoạch phục hồi kinh tế, động lực của TTCK tháng 11
Trọng tâm chính của tháng 11 là cuộc họp Quốc hội khóa XV, trong đó tâm điểm chú ý chính là kế hoạch kinh tế - tài khóa năm 2022 và kế hoạch phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023.