Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Giga1
Yeah1 sắp bán 51% vốn công ty Giga1
Cát Tiên
05/07/2021
Yeah1 sắp bán 51% vốn công ty Giga1
Tập đoàn Yeah1 (YEG) thông báo kế hoạch hợp tác với một số đối tác để cùng phát triển mảng kinh doanh thương mại và thông qua việc chuyển nhượng 51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty CP Công nghệ Thương mại Giga1. Việc chuyển nhượng lượng vốn này sẽ khiến Yeah1…