Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Eneos Corporation
Petrolimex (PLX) được cấp margin trở lại
Tuệ Lâm
02/03/2021
Petrolimex (PLX) được cấp margin trở lại
Cổ phiếu PLX đã khắc phục tình trạng không được phép giao dịch ký quỹ, vì vậy cổ phiếu sẽ được cấp margin trở lại. Trước đó, tháng 9/2020, cổ phiếu PLX bị cắt margin do doanh nghiệp có "lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất…