Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Đồng Nai
Đồng Nai: Đang xây dựng 16 dự án với hơn 13.500 lô đất tái định cư
Trần Việt
15/07/2021
Đồng Nai: Đang xây dựng 16 dự án với hơn 13.500 lô đất tái định cư
Đồng Nai đã đầu tư xây dựng hoàn thành khoảng 75 khu tái định cư với 2.473 lô đất nhằm bố trí tái định cư cho những hộ dân bị giải tỏa trắng để thực hiện dự án. Bên cạnh đó, có 16 khu tái định cư đang được xây dựng và khi hoàn thành…