Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: đầu tư kỹ thuật
4 trường phái đầu tư chứng khoán mà F0 nên biết
Khôi Nguyên
27/10/2021
4 trường phái đầu tư chứng khoán mà F0 nên biết
Tại một thời điểm trên cùng một thị trường, các nhà giao dịch có trường phái đầu tư khác nhau sẽ nhìn nhận cơ hội theo nhiều chiều hướng. Họ sẽ đưa ra những hành động khác nhau để tạo ra lợi nhuận cho riêng mình. Có rất nhiều trường phái đầu tư chứng khoán…