Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân
Giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn trước 30/9
Phan Vinh
27/09/2021
Giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn trước 30/9
Các bộ, cơ quan trung ương được yêu cầu giao vốn đầu tư công cho những dự án mới trước ngày 30/9 này.