Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: Dầu thực vật Tường An
ĐHCĐ Tường An: phát hành cổ đông giá 40.000 đồng/cp, ESOP giá 15.000 đồng/cp
Tuệ Lâm
27/02/2021
ĐHCĐ Tường An: phát hành cổ đông giá 40.000 đồng/cp, ESOP giá 15.000 đồng/cp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) đã thông qua phương án chào bán gần 17 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 40.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá hiện tại đang ở mức 47.600 đồng/cp.