Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: CTCP Chứng khoán Việt Nam Gateway
Chứng khoán Việt Nam Gateway:  thay máu lãnh đạo, đổi tên thành KS Securities
Khôi Nguyên
01/03/2021
Chứng khoán Việt Nam Gateway: thay máu lãnh đạo, đổi tên thành KS Securities
CTCP Chứng khoán Việt Nam Gateway đổi tên công ty thành CTCP Chứng khoán KS (KS Securities), thay đổi trục sở, thay đổi toàn bộ HĐQT, và lên kế hoạch tăng vốn, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.