Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: cổ tức 2020
Vinaconex (VCG) sắp chi 526 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021
Thu Uyen
10/09/2021
Vinaconex (VCG) sắp chi 526 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021
Năm 2020 Vinaconex lãi sau thuế 1.690 tỷ đồng, còn 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận lãi sau thuế 249 tỷ đồng.