Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: cơ quan có thẩm quyền
Muốn có khu thương mại tự do, Hải Phòng cần gì?
Thu Uyen
21/10/2021
Muốn có khu thương mại tự do, Hải Phòng cần gì?
Mới đây, Chính phủ đã đề xuất cho Hải Phòng thành lập Khu thương mại tự do với cơ chế, chính sách đặc thù. Để làm được điều này, Hải Phòng cần có gì?